Solarni invertori

Solarni invertori

Solarni invertori imaju važnu ulogu da jednosmernu struju koju generišu solarni paneli konvertuju u naizmeničnu. Postoje različite vrste solarnih invertora, kao što su on-grid string invertori, on-grid hibridni invertori, off-grid hibridni invertori i centralni invertori za velike instalacije. Imajući u vidu značaj koji ove komponente poseduju, bitno je birati samo najkvalitetnije, baš poput onih koje Solar Enverde ugrađuje u svoje solarne elektrane!

Solarni invertori - neophodna komponenta svake elektrane

Kako većina uređaja u našim kućama i preduzećima radi na naizmeničnoj struji neophodno je uz pomoć solarnih invertora konvertovati struju koju generišu solarni paneli u naizmeničnu, kompatibilnu s električnim uređajima.

Solarni invertori su istovremeno invertori napona koji osim za konvertovanje struje služe i za praćenje performansi solarnih panela, maksimiziranje proizvodnje energije, prilagođavanje napona i frekvencije izlazne struje prema zahtevima mreže i zaštitu sistema od preopterećenja i kratkih spojeva.

Oni u sebi imaju DC deo i AC deo. DC deo zadužen je za optimizaciju i ima zadatak da izvuče što više energije iz solarnih panela i pretvori je u DC energiju konstantnog napona. AC deo prikačen je na taj konstantni napon i od toga proizvodi AC struju u skladu sa naponima i frekvencijom mreže.

Vrste solarnih invertora

Kakvi solarni invertori postoje?

Invertor hibrid off-grid

Ovaj solarni pretvarač se koristi u off-grid solarnim sistemima gde nema pristupa javnim elektroenergetskim mrežama, pa se stoga mora samostalno generisati i koristiti električna energija.

Off-grid hibridni invertori osim što generišu električnu energiju, takođe igraju ulogu u upravljanju skladištenjem energije u baterijama. Oni često imaju specifične funkcije za upravljanje punjenjem i pražnjenjem baterija kako bi se održala stabilnost sistema i time osiguravaju da se energija koja se skladišti u baterijama koristi efikasno i troši samo kad je potrebno.

Invertor on-grid hibrid

On-grid solarni invertori, takođe poznati kao grid-tied invertori, su odgovorni za konverziju jednosmernesmerne (DC) električne energije u naizmeničnu (AC) kako bi se ona mogla direktno koristiti u domaćinstvima ili poslovnim objektima.

Glavna uloga on-grid invertora je održavanje usklađenosti izlazne struje sa zahtevima elektroenergetske mreže. To podrazumeva održavanje odgovarajućeg napona i frekvencije kako bi se osiguralo da se proizvedena električna energija sinhronizuje sa mrežom da bi se mogla bez problema distribuirati zajedno sa konvencionalno generisanom energijom.

On-grid string invertori

Oko 90% invertora na tržištu su on-grid string. Ovo je osnovni model invertera osnovnim modelom invertera koji nema mogućnost funkcionisanja van distributivnog sistema i ne podržava skladištenje energije u baterije, ali je time najekonomičnije rešenje za domaćinstva i različite poslovne prostore.

Residential storage inverters

Ovi invertori su najčešće deo solarnih sistema nove generacije jer imaju sposobnost da pune baterije koje su na njih prikačene svom energijom koja je višak u sistemu jednog domaćinstva ili jedne firme, a kada su puni i potrebna je energije iz mreže (noću) oni iz baterija generišu struju taman toliku koliko domaćinstvu ili firmi  treba za sopstvene potrebe.

Često su nadgradnja na već postojeće on-grid string invertere koji nemaju mogućnost skladištenja energije.

Solarni invertori - cena i ugradnja

Solar Enverde prilikom izgradnje solarnih elektrana implementira samo invertore vrhunskog kvaliteta, najboljih svetskih brendova.

Cena solarnih invertora i ostalih komponenti sistema nije nešto o čemu morate da brinete ukoliko nas izaberete za izgradnju vaše solarne elektrane za firmu ili domaćinstvo. Naš “ključ u ruke” princip rada, koji se kroz godine iskustva pokazao kao uspešan, podrazumeva da se naš tim od početka do kraja brine za sve aspekte procesa, uključujući i odabir najkvalitetnijih materijala i komponenti za svaki sistem.