Solarni kontroleri

Solarni kontroleri

Solarni kontroleri, poznati i kao solarni punjači u solarnom sistemu predstavljaju regulatore koji upravljaju procesom punjenja baterija i održavaju optimalni rad sistema. Ovi uređaji omogućavaju efikasno upravljanje generisanom energijom, produžavajući vek trajanja baterija i osiguravajući stabilnost sistema. Solar Enverde odabraće najkvalitetniji solarni kontroler za vašu solarnu elektranu.

Koju ulogu imaju ovi solarni punjači?

Solarni punjači često se koriste kao sinonim za solarne kontrolere, a mogu se pronaći i pod nazivom solarni regulatori.

Ovo su uređaji koji regulišu punjenje i pražnjenje baterija u solarnim sistemima. Njihova osnovna svrha je da kontrolišu protok energije iz solarnih panela prema solarnom akumulatoru i uređajima koje napaja sistem.

Glavne funkcije solarnog kontrolera uključuju:

  • Punjenje baterija – ovaj solarni punjač osigurava da se energija koju generišu solarni paneli koristi za punjenje baterija na efikasan i bezbedan način. On takođe sprečava prekomerno punjenje koje može oštetiti baterije;
  • Zaštita baterija – solarni kontroler punjenja takođe štiti baterije od prekomernog pražnjenja. Kada se nivo napunjenosti baterija smanji na određeni prag, kontroler prekida isporuku energije kako bi se sprečilo potpuno pražnjenje baterija što može oštetiti njihovu trajnost;

Praćenje performansi elektrane – solarni kontroleri imaju mogućnost praćenja performansi solarnog sistema, uključujući količinu generisane energije, nivo napunjenosti baterija i druge relevantne parametre.

Solarni kontroleri - cena ugradnje

Solar Enverde prilikom izgradnje solarnih elektrana implementira samo solarne kontrolere vrhunskog kvaliteta, najboljih svetskih brendova.

Cena solarnih punjača i ostalih pojedinačnih komponenti solarne elektrane nije nešto o čemu ćete morati da brinete ukoliko odaberete naše usluge. Naime, naš “ključ u ruke” princip rada, koji se kroz godine iskustva pokazao kao najuspešniji, podrazumeva da se mi od početka do kraja pobrinemo za sve aspekte procesa, uključujući i odabir najkvalitetnijih komponenti za svaki sistem!