Uslovi korišćenja

Poštovani posetioci,

Dobrodošli na web sajt kompanije Solar Enverde d.o.o.

Molimo Vas da pre korišćenja našeg sajta, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem web sajtu, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti.

Korišćenje sajta

Kompanija Solar Enverde d.o.o. Vam omogućava korišćenje sadržaja ovog web sajta koje je podložno dole navedenim Uslovima korišćenja.

Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje sajta solarenverde.rs.

Korišćenjem bilo kog dela web sajta, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Nedozvoljeno korišćenje web sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

Sav materijal na ovom web sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na web sajtu.

Informacije

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na web sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Saglasnost i promena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Solar Enverde d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.