Eksperti sa iskustvom od preko 30 godina u energetskom inženjeringu i menadžmentu

Solar Enverde čine eksperti sa iskustvom od preko 30 godina u energetskom menadžmentu i upravljanju kritičnom infrastrukturom, kao i sertifikovanom vođenju projekata, oplemenjeni stalno rastućim timom mladih stručnjaka kao izvorom svežih ideja. Deviza kojom se kompanija vodi je da se za bolje sutra rešenja traže već danas.

Vizija kompanije je da se uposli svaki potencijal u korišćenju obnovljivih izvora energije, a da posebno energija Sunca, kao izvora života, treba da bude dostupna svakome i da treba da bude iskorišćena na svakom mestu gde postoji potreba.

Kao integrator fotonaponskih elektrana, Solar Enverde klijentima pruža kompletan inženjering, tehničku i administrativnu uslugu kroz projekte po principu “ključ u ruke”. Postprodajnu podrška je obezbeđena u toku celog “životnog ciklusa” elektrane, kroz održavanje u više ravni (korektivno, preventivno, proaktivno, prediktivno), kako bi kroz partnerski odnos omogućili klijentu da ostane fokusiran na svoj “core business”.

Vinci Construction HO Belgrade Airport

Mogućnosti za korišćenje solarne energije treba da su dostupne svakome. Misija kompanije Solar Enverde je da pojednostavljenjem procesa i nalaženjem najdostupnijih rešenja pruža pomoć korisnicima da što lakše uposle svoje kapacitete za realizaciju fotonaponskih sistema.

Energija Sunca treba da bude iskorišćena na svim lokacijama gde postoje uslovi, a Solar Enverde će savetovanjem pomoći da kao investitori solarne elektrane povećate udeo obnovljivih (solarnih) izvora energije u vašoj energetskoj potrošnji i ostvarite optimalni energetski balans.

Budite lideri nove energetske revolucije. Ostvarite uštedu i energetsku nezavisnost proizvodnjom čiste energije. Solar Enverde elektrane za sadašnjost i budućnost.