Blog

Sve što ste želeli da znate...

Ako do sada niste imali koga da pitate, a zanima vas koje su prednosti izgradnje solarne elektrane, kako ostvariti uštedu i energetsku nezavisnost, kakva su zakonska rešenja i regulative, šta nas očekuje kada je energetska kriza u pitanju, koje su najnovije tehnološke inovacije, pratite naše novosti na temu zelene energije i zaštite životne sredine i saznajte koja su to energetska rešenja, kada je u pitanju solarna energija, baš po vašoj meri.

Agroenergetika – još jedna tehnološka inovacija u poljoprivredi ili potreba za održivu proizvodnju hrane i energije?

Agroenergetika, odnosno spoj proizvodnje agrokultura i zelene energije iz sunčeve svetlosti na istoj poljoprivrednoj površini, predstavlja tehnološku inovaciju kojom se podiže efikasnost proizvodnje energije. Istovremeno se povećava produktivnost poljoprivredne proizvodnje, omogućava zaštita poljoprivrednog zemljišta i kultura i vrši ušteda vode potrebne za navodnjavanje. Proizvodnja energije na ovaj način smanjuje i

Saznaj više »