Kako bez izdatka do sopstvene solarne elektrane, ili kako od konzjumera postati prozjumer

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača, koja se odnosi na domaćinstva, stambene zgrade i pojedinačne stanove u zgradama, kao i firme. Preduslov za donošenje Uredbe bilo je donošenje Zakona o obnovljivim izvorima energije, kao i izmene Zakona o energetici.

Status prozjumera (eng. prosumer – producer+consumer) će omogućiti građanima i kompanijama da smanje svoje račune za električnu energiju, a istovremeno da doprinesu zaštiti životne sredine proizvodnjom zelene energije.

Građani i kompanije koji žele da investiraju u sopstvenu solarnu elektranu i da proizvode električnu energiju za sopstvenu potrošnju moći će to da učine na prilično jednostavan način, što do sada nije bio slučaj. Ovime je otvoren put da se lako i jednostavno od konzjumera postane prozjumer. Uslovi i procedure da neka kompanija postane prozjumer do donošenja ove Uredbe bili su veoma komplikovani, i trajali su mesecima, a za građane je bilo još nepovoljnije, skoro pa nemoguća misija.

Iz Ministarstva rudarstva i energetike kažu da ceo posao može da se završi bez kontakta sa državnom administracijom, i to u tri jednostavna koraka, kao i da nisu potrebni lokacijski uslovi, rešenje o građevinskoj dozvoli, odobrenje o instalaciji i probni rad, što je do sada bio slučaj.

Prvi korak je odabir i angažovanje kompanije za izgradnju solarnog sistema, drugi je zahtev snabdevaču, odnosno Elektroprivredi Srbije (EPS) da se promeni ugovor o snabdevanju, a treći da se operatoru distributivnog sistema Elektrodistribuciji Srbije (EDS) dostavi originalna izjava izvođača radova sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima. Nakon toga EDS ima rok od pet dana da prozjumera priključi na mrežu.

Manje-više je ista procedura i za kompanije i stambene zajednice, s tom razlikom što će stambene zajednice biti u obavezi da između stanara prvo zaključe međusobni ugovor o ulaganju u elektranu i međusobnim odnosima, koji će definisati koliko svaki član učestvuje u investiranju i koliko mu proizvedene energije pripada.