Prekogranična taksa EU na CO2 uvodi se na još više proizvoda i godinu dana ranije nego što je planirano?

Kako se navodi u Nacrtu Izveštaja Evropskog parlamenta, prekograničnu taksu na CO2 (eng. Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) Evropska unija namerava da uvede na uvoz više vrsta proizvoda iz zemalja koje ne oporezuju emisije ugljen-dioksida. Među njima su, od zemalja van EU, države Zapadnog Balkana i Turska.

Proširena lista proizvoda obuhvata organske hemikalije, vodonik i polimere, a uvođenje se planira godinu dana ranije, od 2025. godine, i bilo bi primenjeno i na indirektne emisije. Da podsetimo, Evropska komisija je u julu 2021. godine predložila da se prekogranična taksa na CO2 uvede na uvoz cementa, gvožđa, čelika, đubriva, aluminijuma i električne energije, i to samo na direktne emisije. Uvođenjem i indirektnih emisija znači da ovu taksu moraju da plate i izvoznici svih navedenih roba koji u proizvodnji svoje robe koriste električnu energiju u čijoj proizvodnji se stvaraju emisije. Takva električna energija je ona proizvedena u elektranama na ugalj i gas.

Bržim uvođenjem plaćanja takse skraćen je pripremni period sa tri na dve godine. Tokom pripremnog perioda je bilo predviđeno da kompanije samo izveštavaju o emisijama, nakon čega bi započeo proces plaćanja. Takođe je skraćen i fazni period uvođenja plaćanja takse za sedam godina, odnosno sa 2036. na 2029. Razlozi koji se navode su ubrzane klimatske promene i klimatski ciljevi koji je EU postavila do 2030. godine. EU je najavila finansijsku podršku manje razvijenim zemljama za proces dekarbonizacije, među kojim se nadamo da ćemo se naći i mi. Međutim, u svetlu najnovije energetske krize veliko je pitanje šta će se dešavati na ovom planu, tako da ostaje da pomno pratimo i usklađujemo svoje aktivnosti sa daljim tokom dešavanja.